/music/6871.mp3 http://www.ckmplace.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 มาตรฐานและจุดเด่นของ CKM Place

 ขนิดห้องให้เลือก

 แผนที่

 ติดต่อเรา

 รวมรูปภาพ

ชนิดของห้อง

 

 

ท่านสามารถเลือกแบบห้องได้ตามความต้องการ เราแบบมีแบบห้องให้ท่านเลือกดังต่อไปนี้

 

อาคาร A

ห้องธรรมดา แบบ IVY ขนาดประมาณ 23 ตารางเมตร

ห้องพิเศษ แบบ Tulip ขนาดประมาณ 27 ตารางเมตร

ห้องสูท แบบ Violet ขนาดประมาณ 35 ตารางเมตร

 

อาคาร B

ห้องธรรมดา มี 2 แบบ

    -แบบ IVY ขนาดประมาณ 23 ตารางเมตร

    -แบบ IVY พิเศษ ขนาดประมาณ 23 ตารางเมตร พร้อมบริเวณสวนหลังบ้าน(ให้ท่านตกแต่งตามใจชอบ)

ห้องพิเศษ แบบ Iris ขนาดประมาณ 24.5 ตารางเมตร

ห้องพิเศษ แบบ Tulip     

    - แบบ Tulip ธรรมดา ขนาดประมาณ 27 ตารางเมตร

    - แบบ Tulip พิเศษ ขนาดประมาณ 27 ตารางเมตร พร้อมบริเวณสวนหลังบ้าน(ให้ท่านตกแต่งตามใจชอบ)

ห้องใหญ่พิเศษ แบบ Lily 

    - แบบ Lily ธรรมดา ขนาดประมาณ 31 ตารางเมตร

    -แบบ Lily พิเศษ ขนาดประมาณ 31 ตารางเมตร พร้อมบริเวณสวนหลังบ้าน(ให้ท่านตกแต่งตามใจชอบ)

 

view

 หน้าแรก

บทความ

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view